Vergi Müfettişleri Vakfı

Detay


Hakkında
Vergi Müfettişleri Vakfı (VMV) Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.09.2015 tarihinde kesinleşen 08.07.2015 tarihli ve E. 2015/321, K. 2015/284 Sayılı Kararıyla kurulmuştur. Vakfın kuruluşu 11 Eylül 2015 tarih ve 29472 Nolu Resmi Gazete’ de yayımlanarak ilan olmuştur. Vakfın kurucuları Vergi Müfettişi gerçek kişilerdir.
Vakfın amaçları şunlardır:
a)Maliye, ekonomi, muhasebe, hukuk, denetim dallarında inceleme ve araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak, bu konularda yayınlar hazırlamak, yapılan çalışmaları desteklemek ve özendirmek,
b)Yukarıda belirtilen konularda yüksek eğitim kurumları ve bu alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmak,
c)Vergi Müfettişlerinin mesleki etkinliklerini artırıcı her türlü faaliyet ve çalışmalarda bulunmak ve bunları desteklemek,
d)Vergi denetiminin niteliğini artırılması yönünde çalışmalar yapmak, dünyadaki vergi denetimi uygulamalarını araştırmak, bu konularda yapılan çalışmaları desteklemek,
e)Vakıf üyeleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak.
Bu kapsamda; Vergi Müfettişleri Vakfında 10 komisyon faaliyet göstermektedir. Komisyonlar; Hukuk İşleri Komisyonu, Eğitim İşleri Komisyonu, Akademik Araştırmalar Komisyonu, Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Yazılı ve Görsel Basın İle İlişkiler Komisyonu, Siyasiler İle İlişkiler Komisyonu, İş Dünyası İle İlişkiler Komisyonu, Sivil Toplum Örgütleri İle İlişkiler Komisyonu, Ekonomik Koordinasyon Komisyonu ve (VMV) İç Tüzük Komisyonundan oluşmaktadır.
Vergi Müfettişleri Vakfı (VMV) faaliyetlerini objektif ve bilimsel yaklaşımdan ayrılmadan, tarafsız, akademik etik ve kaliteden ödün vermeden sürdürür.