Vergi Müfettişleri Vakfı
Üyelik İşlemleri

1-Vakfa üye olabilmek için, Vergi Müfettişi (Daha önce Vergi Kontrol Memuru, Vergi Denetmeni olarak görev yapmış olanlar dahil) olmak, vakıf amacını benimsemek, üyelik sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt etmek gerekmektedir. (Vakıf senedi Md.17)

2-Vakfa üyelik için, Vakıf Merkezine yazılı başvuru yapılır.

Yazılı başvuruda, mesleki durumun bildirilmesi, vakıf resmi senedi hükümlerinin okunduğunun ve kabul edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Vakıf Merkezine yapılan yazılı başvurular, 15 (onbeş) içinde değerlendirilmek üzere Seçici Kurul’a gönderilir. Seçici Kurul tarafından, Vakıf Merkezine gönderilen üyelik değerlendirme sonuçları, yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek toplantılarda ele alınır ve karar verilir. Sonuç ilgiliye yazı ile bildirilir.

Üyelik sıfatının başlangıcı yönetim kurulu karar tarihidir.

Üyelikten çıkanların veya çıkarılanların yeniden üyelik başvuruları kabul edilmez. (Vakıf Senedi Md. 19)

3-Vakfa giriş/aylık aidat tutarları aşağıya çıkarılmıştır:

a- Kamuda Görev Yapan Vergi Müfettişleri (Diğer Kamu Birimlerinde Görev Yapan Vergi Müfettişi Kökenliler Dahil) ile Emekliler (Sadece Emekli Geliri Olanlar) İçin;

-Vakfa Giriş Aidatı : 100,00 TL -Aylık Aidat Tutarı : 25,00 TL

b-Yukarıda Sayılanlar Haricinde Vakfa Üye Olacaklar İçin;

-Vakfa Giriş Aidatı : 500,00 TL -Aylık Aidat Tutarı : 100,00 TL

Not: Yıllık aidatını peşin ödeyenlerde yüzde 25 indirim yapılır.
4-Vakfa üyelik başvurusu için;

-Üyelik Talep Formunun doldurulması (İndirmek İçin Tıklayınız),

-Vakıf Resmi Senedinin imzalanması (İndirmek İçin Tıklayınız),

-Giriş Aidatı Ödenti Belgesinin eklenmesi (Banka Hesap Bilgileri aşağıdadır.),

-Bu belgelerin Vakıf Merkezine gönderilmesi, gerekmektedir.

Not: İlk etapta üyelik talep formu ile banka dekontu vakıf mail adresine gönderilebilinir.
Vergi Müfettişleri Vakfı banka hesap bilgileri:

Banka Şubesi : Halkbank Anıt Şubesi/Ankara (0411)
Hesap No : 16002040
Müşteri No : 23710516
İBAN NO : TR67 0001 2009 4110 0016 0020 40

İletişim Bilgileri:

Vakıf Merkezi Adresi : Cihan Sok. No: 18/5 Sıhhiye/Ankara
Telefon : 0 (312) 2298970
Faks : 0 (312) 2298971